Wildlife - Safari - Ann Lewinsky Photography

Skeleton Coast

Cheeky little elle

namibiasafariwildlifeskeleton coastelephantnikon

From Namibia