Namibia - Ann Lewinsky Photography

Skeleton Coast

Named for all of the ship wrecks.

namibiasafaribeachskeleton coastnikon